Andrzej Mikosz powołany do Rady Nadzorczej Grupy Komputronik

Andrzej Mikosz powołany do Rady Nadzorczej Grupy Komputronik

Andrzej Mikosz został nowym członkiem Rady Nadzorczej Komputronik S.A. Akcjonariusze spółki jednogłośnie zgodzili się powołać go na pięcioletnią kadencję powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Andrzej Mikosz spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Andrzej Mikosz z wykształcenia jest prawnikiem. Specjalizuje się w prawie spółek, transakcjach M&A oraz prawie rynku kapitałowego. Obok kariery prawniczej pełnił także istotne funkcje publiczne. Był Ministrem Skarbu Państwa i członkiem Rady Ministrów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a także doradcy Ministra Rolnictwa i Wsi do spraw giełd towarowych i jego przedstawicielem w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1998-2000. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych, obrotu giełdowego oraz prawa spółek. Jest autorem publikacji dotyczących problemów rynku kapitałowego oraz problematyki władztwa korporacyjnego. Od 2019 r. jest partnerem w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Taylor Wessing.

Bardzo się cieszę, że będę mógł wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie dla rozwoju Grupy Komputronik. To jedna z silniejszych marek na polskim rynku, która ma przed sobą wielkie perspektywy. Dziękuję akcjonariuszom za położone we mnie zaufanie
– mówi Andrzej Mikosz

Bez zmian pozostał skład Zarządu firmy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Wojciech Buczkowski, a Wiceprezesa Zarządu Sebastian Pawłowski.

Powołanie tak doświadczonego eksperta na Członka Rady Nadzorczej, jakim jest Andrzej Mikosz, to dla nas bardzo dobra wiadomość. Jest to też wyraźny sygnał dla naszych partnerów, że dalej chcemy zwiększać udziały w rynku i wzmacniać swoją pozycję oraz dbać o przejrzystość i dobre praktyki w zakresie władztwa korporacyjnego. Jestem przekonany, że nasza firma skorzysta z wiedzy Andrzeja Mikosza w zakresie rynków kapitałowych
– komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik

Na ostatnim Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu Komputronik zatwierdzono także między innymi jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania Spółki i Grupy za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło także przeznaczyć cały wypracowany zysk netto (153.278.733,78 zł) za poprzedni rok obrotowy na kapitał zapasowy Spółki.