Biuro prasowe

Dotacje unijne

Komputronik S.A. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw zrealizował następujący projekt inwestycyjny:

 1. Poprawa innowacyjności sklepu internetowego Komputronik poprzez realizację nowych inwestycji – projekt inwestycyjny
 2. Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w przedsiębiorstwie Komputronik – projekt doradczy
 3. Wzrost konkurencyjności firmy Komputronik dzięki opracowaniu prospektu emisyjnego i przygotowaniu do emisji publicznej – projekt doradczy
Projekty były współfinansowane przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działań z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Unia Dla Przedsiębiorczych

Komputronik S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizował projekt:

Program podnoszenia kwalifikacji pracowników w Grupie Komputronik.
W ramach działania
2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Umowa o dofinansowanie: UDA-POKL.02.01.01-00-231/09-00
Okres realizacji projektu: 1.10.2009 - 30.09.2011

W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia, których celem było dostosowanie kwalifikacji 679 pracowników zatrudnionych w Grupie Komputronik do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki uczestnictwu w projekcie pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje z zakresu obsługi klienta i zarządzania, co z kolei wpływa na poprawę poziomu świadczonych usług.
KAPITAŁ LUDZKI Narodowa Strategia Spójności | UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Komputronik S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zrealizował następujące projekty:

 1. Opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)
  w ramach działań
  1.4 Wsparcie projektów celowych
  4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
  Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-30-004/08-00, UDA-POIG.04.01.00-30-004/08-00
  Okres realizacji projektu: 01.10.2008 – 30.04.2010r.
  Kwota całkowita projektu: 1 341 393,96 PLN
  Kwota dofinansowania z EFRR: 613 777,28 PLN

  Realizacja inwestycji była przedsięwzięciem technologicznym, zakładała przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które pozwoliły stworzyć aplikację SEZAM do zintegrowanego zarządzania ofertą produktową, zarządzania łańcuchem dostaw, procesem sprzedaży, obsługą posprzedażną.
 2. Opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej programu IT Manager (PKWiU 72.21.11)
  w ramach działań
  1.4 Wsparcie projektów celowych
  4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
  Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-30-003/08-00, UDA-POIG.04.01.00-30-003/08-00
  Okres realizacji projektu: 01.10.2009 – 28.02.2010 r.
  Kwota całkowita projektu: 908 848,85 PLN
  Kwota dofinansowania z EFRR: 419 281,98 PLN

  Realizacja inwestycji zakładała przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które pozwoliły na stworzenie aplikacji do zarządzania zasobami IT pod nazwą IT Manager. Produkt jest skierowany do firm, które chcą usprawnić proces zarządzania zasobami Działu IT: sprzętem oraz oprogramowaniem.
 3. Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową
  w ramach działania
  8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
  Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-010/08-00
  Okres realizacji projektu: 05.11.2008 r. - 31.10.2009 r.
  Kwota całkowita projektu: 2 885 364,05 PLN
  Kwota dofinansowania z EFRR: 627 921,08 PLN

  Projekt polegał na przeprowadzeniu w ramach przedsiębiorstwa Komputronik oraz w odniesieniu do jego partnerów inwestycji umożliwiającej wdrożenie spójnego zautomatyzowanego systemu wymiany danych.
INNOWACYJNA GOSPODARKA Narodowa Strategia Spójności | UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.