Aktualności

Ważny rok dla Komputronik

22/06/2016
Komputronik podsumował rok obrotowy 2015/2016, zakończony 31 marca. W ciągu 12 miesięcy Grupa Kapitałowa wypracowała przychody na poziomie 2,1 mld zł (spadek o 6,1%), przy wzroście o 5,6% zysku na sprzedaży, który wyniósł 180 mln zł. Ostatni rok obfitował w liczne projekty inwestycyjne, takie jak uruchomienie magazynu centralnego, otwarcia kolejnych salonów czy poszerzanie oferty produktowej o nowe kategorie.

W roku obrotowym, rozpoczętym 1 kwietnia 2015 roku, spółka Komputronik wypracowała zysk netto na poziomie 9,7 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 13,8 mln zł, natomiast zysk brutto 10,1 mln zł.

W 2015 roku Spółka odnotowała wzrost kosztów sprzedaży o 9,8% (10,2 mln zł) w porównaniu do poprzedniego okresu. Podyktowane było to zwiększeniem kosztów zmiennych, zależnych od wolumenu obrotów: prowizje transakcyjne (dla sieci agencyjnej i innych odbiorców), prowizje handlowe dla partnerów na rynku e-commerce i eksportowym, a także koszty marketingowe. Zwiększone koszty sprzedaży wpłynęły na obniżenie zysku netto Grupy do poziomu 12 mln zł wobec 20,3 mln zł rok wcześniej.

Grupa prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci salonów oraz w sklepie internetowym oraz sprzedaż do klientów biznesowych, realizowaną przez spółki zależne Komputronik Biznes, Movity, Komputronik API oraz Idea Nord. Poza tym, systematycznie rozwijana jest sprzedaż eksportowa oraz ta realizowana przez spółki z Grupy w Niemczech i Czechach. We wszystkich tych kanałach, w podsumowywanym roku obrotowym, odnotowano istotne wzrosty. Jedynym wyjątkiem jest niskomarżowy model brokerski, w ramach którego zaobserwowano zmniejszenie zapotrzebowania na niektóre grupy produktowe.

W roku 2015 Grupa podjęła liczne inwestycje kapitałowe, jak również na zwiększenie skali działalności operacyjnej. Na początku okresu rozliczeniowego, na przełomie maja i czerwca uruchomiono nowe centrum logistyczne, z czym wiązały się koszty wdrożenia nowych procesów logistycznych, uruchomienia nowych aplikacji i zmian w systemie obsługi zamówień, a także szkolenia pracowników i transportu asortymentu.

Nowy magazyn był warunkiem koniecznym do dalszej rozbudowy asortymentu RTV i AGD, a także tworzenia submarki Komputronik Home, w ramach której udostępniono Klientom kilkanaście tysięcy produktów, uporządkowanych w 12 kategoriach. Jest to kolejny krok naszej ekspansji na rynku – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik S.A

W ostatnim okresie istotne kwoty zainwestowano w zarządzanie produktami w nowych kategoriach. Wzrost zatrudnienia dotyczył nowych menadżerów produktów, handlowców, zespołu opisów i zespołów operacyjnej obsługi zamówień.

Komputronik kontynuuje też konwersję sieci salonów franczyzowych w salony agencyjne, dzięki czemu będą one mogły uzyskać silniejszą pozycję na lokalnych rynkach. W ramach długoterminowej strategii wprowadzane są też zmiany w sieci salonów, w postaci ich relokacji do atrakcyjniejszych lokalizacji oraz powiększenia powierzchni, co pozwala na poszerzenie ekspozycji o nowe kategorie produktowe. Największą inwestycją w tym zakresie było przeniesienie stołecznego salonu Megastore oraz uruchomienie w Warszawie salonu outlet. Jest to już drugi taki punkt w Polsce.

Wszelkie zrealizowane inwestycje i podjęte w ostatnim roku działania miały na celu zwiększenie sprzedaży i podniesienie rentowności projektów biznesowych w kolejnych okresach sprawozdawczych – wyjaśnia Wojciech Buczkowski. Ich efekty już są widoczne, a w ciągu 6 kwartałów będą pozytywnie wpływać na przychody i zyski – dodaje.

Komputronik podsumowuje, że w roku 2015 największy udział w sprzedaży towarów przypadł grupie produktów mobilnych, takich jak notebooki, nawigacje GPS, tablety oraz smartfony. Wśród znaczących grup należy wymienić także peryferia (drukarki, monitory, projektory), komponenty służące do produkcji komputerów oraz akcesoria komputerowe i biurowe (tusze i tonery). Coraz większe znaczenie ma także grupa produktów AGD i RTV, która stale się rozszerza, pojawiając się w kolejnych punktach sprzedaży stacjonarnej.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należy również Komputronik Biznes sp. z o.o., Komputronik API sp. z o.o., Benchmark sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. i niemiecka Komputronik GmbH.

Kontakt dla mediów:
Anna Patura, CORE PR
Tel. 22 402 96 10
tel. kom. 507 134 938
Email: [email protected]


Piotr Pocztarek, CORE PR
Tel. 22 402 96 10
tel. kom. 501 375 881
Email: [email protected]
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.