Raport bieżący 04/2016

2016/08/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Zarządu Emitenta dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2015.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 05/2016

2016/08/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki w związku z art. 398, art. 395 §2 pkt.2, art. 399 § 1 oraz art.400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia   Czytaj więcej »

Raport bieżący 03/2016

2016/07/29

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") informuje, że w dniu 27 lipca 2016 roku otrzymał informację od Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, spółki zależnej Emitenta, o podpisaniu umowy w dniu 26 lipca 2016 r., której stronami są Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 02/2016

2016/03/03

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje, że w dniu 2 marca 2016 roku otrzymał informację od Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, spółki zależnej Emitenta, o otrzymaniu zwrotnie podpisanej ramowej umowy o współpracy z dnia 23 lutego 2012 roku (dalej „Umowa”), której stronami są Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 01/2016

2016/02/01

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017:   Czytaj więcej »

Raport bieżący 47/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Wojciecha Buczkowskiego o transakcji zbycia - zawartej w Poznaniu przez kontrolowaną przez niego spółkę WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - znacznego pakietu akcji Emitenta (kod ISIN PLKMPTR00012) w liczbie 2.728.951 szt. akcji Komputronik S.A. za cenę 29.963.000 zł tj. 10,9797   Czytaj więcej »

Raport bieżący 48/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od prokurenta Emitenta Pani Ewy Buczkowskiej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Buczkowskiego odnoszące się do tej samej transakcji - zawartej w Poznaniu przez kontrolowaną przez nich spółkę EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - dotyczącej przeniesienia znacznego pakietu akcji Emitenta (kod ISIN PLKMPTR00012) w   Czytaj więcej »