Raport bieżący nr 20/2014

2014/04/02

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację przekazaną w dniu dzisiejszym przez Członków Zarządu Emitenta stanowiącą odniesienie do informacji prasowych opublikowanych w dniu 20 listopada 2013 roku przez Puls Biznesu, związanych z postępowaniem w sprawie dofinansowań unijnych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 19/2014

2014/04/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 1 kwietnia 2014 roku otrzymano drugostronnie podpisane egzemplarze opatrzone datą 26.03.2014 aneksów do następujących umów z Bankiem Millennium S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 17/2014

2014/03/11

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 6 marca 2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego spółki SSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA o kwotę 68.700,00 zł.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 18/2014

2014/03/11

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu drugostronnie podpisanego egzemplarza datowanej na 25 lutego 2014 roku umowy między Tradus sp. z o.o. - podmiotem, w którym Emitent posiada pośrednio 100% udziałów -a Bankiem Handlowym S.A, przedmiotem której jest udzielenie gwarancji bankowych do kwoty 16.000.000,00 zł (słownie: szesnastu milionów złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 16/2014

2014/03/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2014

2014/03/04

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację w sprawie stwierdzenia prawomocności korzystnego dla Contanisimo Limited (spółki zależnej Emitenta) wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 r. uchylającego wyrok tzw. sądu Eurolegis, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2013.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 14/2014

2014/02/18

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości otrzymaną od pełnomocnika spółki zależnej Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji informację dotyczącą zgłoszenia wierzytelności w kwocie 64.017.917,28 zł w postępowaniu upadłościowym Texass Ranch Company Wizja P.S. sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej („Dłużnik”).   Czytaj więcej »