Raport bieżący nr 20/2008

2008/03/31

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2008 z dnia 12 marca b.r., Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Komputronik S.A. kontroli nad Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 19/2008

2008/03/21

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana z datą 18 marca 2008 r. umowa pomiędzy Komputronik S.A. i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. operatorem sieci ERA.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 18/2008

2008/03/13

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2008 r. w wykonaniu umowy zawartej w dniu 25 lutego 2008 r. pomiędzy Techmex S.A. i Komputronik S.A. oraz spółką zależną od Komputronik S.A. - Contanisimo Limited a także spółką zależną od Techmex S.A. - Maktu Holdings Limited ("Umowa") zmienionej aneksem w dniu 7 marca 2008 r. ("Aneks"), zostały dokonane niżej opisane czynności przewidziane Umową oraz Aneksem.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2008

2008/03/11

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 7 marca 2008 r. Komputronik S.A.:

  • a). zawarł aneks („Aneks”) do umowy zawartej z Techmex S.A. oraz spółkami zależnymi od Komputronik S.A. – Maktu Holdings Limited oraz Contanisimo Limited z dnia 25 lutego 2008 r. („Umowa”) oraz
  • b). wykonał niżej opisane czynności, przewidziane Umową oraz Aneksem. O zawarciu Umowy Komputronik S.A. informował w drodze raportu bieżącego nr 11/2008.
  Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 14/2008

2008/03/05

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w pierwszych dwóch miesiącach 2008 r. przychody ze sprzedaży Spółki przekroczyły łącznie 97.000.000 zł., co stanowi wzrost o blisko 46% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W samej tylko sieci salonów marki "KOMPUTRONIK" przychody wzrosły o ponad 65% w stosunku do tych samych miesięcy 2007 roku.   Czytaj więcej »