Raport bieżący nr 07/2008

2008/02/15

Z uwagi na dynamiczny rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, jak również plany podniesienia jej efektywności, Zarząd Komputronik S.A. podjął decyzję o realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji komputerów, magazynu wysokiego składowania oraz powierzchni biurowej Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 06/2008

2008/01/24

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pana Krzysztofa Buczkowskiego o zakupie akcji Komputronik S.A.
Wspomniana osoba nabyła w dniu 18 stycznia 2008 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych 600 akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 32,50 zł. za każdą akcję.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 01/2008

2008/01/03

W związku z §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Komputronik S.A. informuje, że zasada określona w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" ust. 7 - nie jest stosowana w Spółce. Tym samym zasada opisana w części II "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych" ust. 1 pkt 6 będzie stosowana w ograniczonym zakresie.   Czytaj więcej »