2011/Q1 – Raport kwartalny

2012/03/27

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres 01.04 – 30.06 2011r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres 01.04 – 30.06 2011r.   Czytaj więcej »

2011/Q3 – Raport kwartalny

2012/03/27

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres 01.04 – 31.12 2011r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres 01.04 – 31.12 2011r.   Czytaj więcej »