2011/Q3 – Raport kwartalny

2012/03/27

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres 01.04 – 31.12 2011r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres 01.04 – 31.12 2011r.   Czytaj więcej »

2011/H1 – Raport półroczny

2012/03/27

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za I półrocze 2011 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za I półrocze 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za I półrocze 2011 r. Raport biegłego rewidenta – Grupa Kapitałowa Komputronik za I półrocze 2011 r. Raport biegłego rewidenta – Komputronik S.A. za I półrocze 2011 r.   Czytaj więcej »

2008/Q1 – Raport kwartalny

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za I kwartał 2008 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za I kwartał 2008 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za I kwartał 2008 r.   Czytaj więcej »

2010 – Raport roczny jednostkowy

2012/03/27

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2010 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A.   Czytaj więcej »

2008/Q2 – Raport kwartalny

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za II kwartał 2008 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za II kwartał 2008 r.   Czytaj więcej »