2011/Q3 – Raport kwartalny

2012/03/27

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres 01.04 – 31.12 2011r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres 01.04 – 31.12 2011r.   Czytaj więcej »

2011/H1 – Raport półroczny

2012/03/27

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za I półrocze 2011 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za I półrocze 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za I półrocze 2011 r. Raport biegłego rewidenta – Grupa Kapitałowa Komputronik za I półrocze 2011 r. Raport biegłego rewidenta – Komputronik S.A. za I półrocze 2011 r.   Czytaj więcej »

2008/Q1 – Raport kwartalny

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za I kwartał 2008 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za I kwartał 2008 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za I kwartał 2008 r.   Czytaj więcej »