2017 – raport roczny jednostkowy

2018/07/31

Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Informacja nt. oceny Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotyczącej sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego Informacja Zarządu Komputronik S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej z dnia 30 lipca 2018 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018 Oświadczenie Rady   Czytaj więcej »

2017/Q3 – Raport kwartalny

2018/02/15

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku   Czytaj więcej »

2017/H1 – Raport półroczny

2017/12/20

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe – Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe – Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Komputronik SA Financial Statement as at 30.09.2017   Czytaj więcej »

2017/Q1 – raport kwartalny

2017/08/15

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku   Czytaj więcej »

2016 – raport roczny jednostkowy

2017/06/29

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Komputronik S.A. Financial Statement as at 31.03.2017   Czytaj więcej »

2016 – raport roczny skonsolidowany

2017/06/29

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. Consolidated Financial Statement as at 31.03.2017   Czytaj więcej »

2016/Q3 Raport kwartalny

2017/02/14

Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku Komputronik SA Financial Statement as at 31.12.2016 Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.12.2016   Czytaj więcej »