2016/Q1 – raport kwartalny

2016/08/16

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku   Czytaj więcej »

2015 – raport roczny jednostkowy

2016/06/22

Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Financial Statements with auditor’s opinion and audit report Komputronik SA Financial Statement as at 31.03.2016   Czytaj więcej »

2015 – raport roczny skonsolidowany

2016/06/22

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Consolidated financial statements with auditor’s opinion and audit report Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.03.2016   Czytaj więcej »

2015/Q3 – raport kwartalny

2016/02/16

Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. – Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku   Czytaj więcej »

2015/H1 – Raport półroczny

2015/12/01

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe – Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe – Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego   Czytaj więcej »

2015/Q1 – raport kwartalny

2015/08/13

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. – Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku   Czytaj więcej »

2014 – raport roczny skonsolidowany – po korekcie

2015/06/30

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Opinia biegłego rewidenta i Raport z badania Arkusz korekt wyniku skonsolidowanego Consolidated Financial Statement for the financial year ended 31.03.2015 along with auditor’s opinion and audit report – after correction. Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.03.2015 – after correction.   Czytaj więcej »