2007/Q2 – Raport kwartalny

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2007 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za II kwartał 2007 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za II kwartał 2007 r.   Czytaj więcej »

2011/Q1 – Raport kwartalny

2012/03/27

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres 01.04 – 30.06 2011r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres 01.04 – 30.06 2011r.   Czytaj więcej »