Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie w Grupie Komputronik ustanawia zasady i normy etyczne dla funkcjonowania naszej organizacji oraz jej pracowników, stanowiąc drogowskaz dla podejmowanych decyzji.