Komputronik poprawia wyniki i kończy kwartał z solidnym zyskiem

Komputronik poprawia wyniki i kończy kwartał z solidnym zyskiem

Grupa Komputronik opublikowała wyniki finansowe za ostatni kwartał 2023 roku (FQ3 2023). W tym czasie firma odnotowała ponad 8 milionów złotych skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej, co pozwoliło jej odrobić stratę, jaka została wygenerowana w kryzysowym dla całej branży pierwszym półroczu.

W 2023 roku gospodarka zmagała się z wieloma kryzysami. Wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, spadek popytu i ogólna niepewność konsumentów bardzo mocno wpłynęły na kondycję wielu firm. Dopiero ostatni kwartał roku, który z reguły sprzyja wzrostowi konsumpcji sprawił, że gospodarka przyspieszyła. Sytuacja stopniowo poprawiała się począwszy od września.

Komputronik bardzo dobrze wykorzystał korzystny moment roku i dzięki skutecznej strategii działania zanotował niezły finansowo kwartał.

Ostatni kwartał roku, to najlepszy okres w handlu. Tak było i teraz. Wykorzystaliśmy szanse rynkowe i zwiększyliśmy naszą sprzedaż w kanałach omnichannel. Dalej była ona jednak słabsza w segmencie dostaw do firm – tu nastroje są ostrożne i przedsiębiorcy czekają na uruchomienie funduszy krajowych i unijnych. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł ponad 8 milionów złotych. Dzięki temu odrobiliśmy straty wygenerowane w pierwszym półroczu, w którym cała branża odczuła dotkliwe spowolnienie”
– komentuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Grupy Komputronik.

Grupa Komputronik w analizowanym okresie skupiła się na sprzedaży kluczowych kategorii produktowych – laptopach, smartfonach, PC oraz rozwiązaniach smart. Firma była też jednym z wiodących realizatorów rządowego programu „Laptop dla nauczyciela”, efektywnie docierając do nauczycieli z atrakcyjną ofertą. Beneficjenci, poza laptopami finansowanymi bonem, korzystali także z oferty usług dodatkowych i promocji przygotowanych przez Komputronik. Duży wpływ na wyniki spółki miała poprawa efektywności działań w całym procesie sprzedaży omnichannel, prowadzenie skutecznych działań marketingowych, a co za tym idzie istotne zwiększenie ruchu w sklepach stacjonarnych i internetowym oraz towarzysząca temu stała dyscyplina kosztowa.

Na wyniki finansowe Grupy Komputronik wpływ cały czas ma realizacja postanowień układowych, które Komputronik płynnie i terminowo realizuje. W takcie 2 lat spółka spłaciła już blisko 47 milionów złotych, co stanowi ponad 30% całkowitej wartości układu.

„Od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nasza firma wypracowała ponad 125 milionów złotych zysku EBITDA – zysku operacyjnego pomniejszonego o amortyzację. Tylko w ostatnim kwartale 2023 roku EBITDA wyniosła ponad 12 milionów, a narastająco od początku roku już ponad 19 milionów złotych. Oznacza to, że wynik za ostatni kwartał był lepszy o niemal 20% niż w poprzednim roku. To przyzwoity rezultat, pozwalający na bezproblemowe realizowanie spłat iharmonijny rozwój w kolejnych kwartałach. Jestem przekonany, że te sytuacja pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, a efekty biznesowe są wyraźnym sygnałem dla naszych partnerów, że jesteśmy coraz silniejszą i coraz bardziej stabilną firmą, która będzie sukcesywnie zwiększać udziały w rynku”
– podsumowuje Wojciech Buczkowski.