Ludzie

Image

Wojciech
Buczkowski

Prezes Zarządu

Image

Krzysztof
Nowak

Członek Zarządu

Dyrektor Finansowy

Image

Sławomir
Komiński

Dyrektor Sprzedaży Omnichannel

Image

Karolina
Pietz-Drapińska

Dyrektor Marketingu

Image

Radosław
Olejniczak

Dyrektor Działu Zakupów

Image

Marcin
Wnuk

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dyrektor Departamentu Logistyki

Image

Bernard
Bocian

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej

Image

Jerzy
Łukasiewicz

Dyrektor Działu Usług Finansowych