Ludzie

Image

Wojciech
Buczkowski

Prezes Zarządu

Image

Krzysztof
Nowak

Członek Zarządu

Dyrektor Finansowy

Image

Radosław
Olejniczak

Dyrektor Zakupów

Image

Sławomir
Komiński

Dyrektor Sprzedaży Omnichannel

Image

Karolina
Pietz-Drapińska

Dyrektor Marketingu

Image

Bernard
Bocian

Dyrektor Sprzedaży Detalicznej

Image

Marcin
Wnuk

Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dyrektor Logistyki

Image

Jerzy
Łukasiewicz

Dyrektor Usług Finansowych