Raport bieżący nr 36/2008

2008/06/10

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przesyła do publicznej wiadomości projekty uchwał ZWZA Spółki, zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. stanowi dodatkowy załącznik do niniejszego raportu bieżącego.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 35/2008

2008/06/10

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2007, wyznaczonego raportem bieżącym nr 5/2008 z dnia 23 stycznia b.r. Przedmiotowe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 09 czerwca 2008 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 34/2008

2008/06/10

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki postanowienie sądowe z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Komputronik S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 33/2008

2008/06/10

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r., Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji serii D.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 32/2008

2008/05/14

Zarząd Komputronik Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000270885, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2008 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wołczyńskiej 37 w Poznaniu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 31/2008

2008/05/08

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08 maja 2008 r. został otwarty 200-tny salon sprzedaży. Najnowszy sklep mieści się w Trójmieście w Centrum Handlowym "MATARNIA" w Gdańsku.
Rozbudowa sieci sprzedaży jest konsekwencją przyjętej strategii dla Komputronik S.A. Zgodnie z planami sieć handlowa Spółki do końca 2008 roku ma liczyć ponad 250 sklepów.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 30/2008

2008/05/07

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07 maja 2008 r. zostały zawarte transakcje nabycia przez Spółkę 1.811.000 akcji Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł. każda, co stanowi 13,57% kapitału zakładowego tej spółki i odpowiada 1.811.000 głosów, tj. 13,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Karen Notebook S.A.   Czytaj więcej »