Raport bieżący nr 01/2009

2009/01/21

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2008r. podpisał aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną Karen S.A. Warunki umowy pożyczki zostały ogłoszone raportem bieżącym nr 49/2008, natomiast aneks przewiduje wydłużenie terminu spłaty pożyczki w wysokości 15 mln PLN do dnia 30.06.2009r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 58/2008

2008/11/14

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2008 z dnia 01 lipca b.r., Zarząd Komputronik S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że K24 International s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej (spółka zależna od Komputronik S.A.) uruchomiła sklep internetowy www.k24.cz.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 57/2008

2008/11/13

Zarząd Komputronik S.A. przesyła do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 12 listopada 2008 r.:   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 55/2008

2008/11/06

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu wczorajszym otrzymał informację, że wpłynęła do Spółki podpisana umowa z datą 30 października 2008 r. z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. - operatorem sieci ERA. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego o wartości 5.563 tys. zł. (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). Realizacja umowy nastąpi w tym roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 54/2008

2008/11/04

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z QXL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest dostawa infrastruktury sprzętowej dla celów rozbudowy platformy, która obsługuje znany portal Allegro.pl. Wartość umowy wynosi 11.474 tys. zł. (słownie: jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 53/2008

2008/10/28

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przesyła do publicznej wiadomości projekty uchwał NWZA Spółki, zwołanego na dzień 12 listopada 2008 r.

Jednocześnie Zarząd Komputronik S.A. informuje, że propozycja zmiany roku obrotowego Spółki wynika z sezonowości, jaka występuje w branży IT.   Czytaj więcej »