Raport bieżący nr 13/2007

2007/07/19

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące oferty publicznej:.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 12/2007

2007/07/19

Zarząd Komputronik S.A. podaje daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Spółki w 2007 roku. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje o zamiarze łącznego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych ze skróconymi sprawozdaniami finansowymi.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 10/2007

2007/07/11

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 06 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji serii C Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 09/2007

2007/07/11

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji w dniu 06 lipca 2007 r. 1.450.000 praw do akcji serii C Spółki.
  Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 08/2007

2007/07/06

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczenia akcji serii A, akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.   Czytaj więcej »