Raport bieżący nr 08/2008

2008/02/15

Działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Komputronik S.A. zwołuje na dzień 10 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej 37.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 07/2008

2008/02/15

Z uwagi na dynamiczny rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, jak również plany podniesienia jej efektywności, Zarząd Komputronik S.A. podjął decyzję o realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji komputerów, magazynu wysokiego składowania oraz powierzchni biurowej Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 06/2008

2008/01/24

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pana Krzysztofa Buczkowskiego o zakupie akcji Komputronik S.A.
Wspomniana osoba nabyła w dniu 18 stycznia 2008 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych 600 akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 32,50 zł. za każdą akcję.   Czytaj więcej »