Raport bieżący nr 13/2008

2008/02/26

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa, zawarta pomiędzy Komputronik S.A. i Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. o kredyt w rachunku bieżącym.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 09/2008

2008/02/26

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że Spółka otrzymała tytuł "Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2007" w kategorii sprzęt - producent/dostawca w Polsce.
Nagroda została przyznana przez redakcję miesięcznika MSI Polska, na podstawie oceny kluczowych dla końcowego klienta kryteriów.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 11/2008

2008/02/26

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2008 r. Komputronik S.A. zawarł umowę z Techmex S.A. oraz spółkami zależnymi od Komputronik S.A. - Maktu Holdings Limited oraz Contanisimo Limited.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 10/2008

2008/02/26

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2008 r. podpisał list intencyjny w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Techmex S.A. dotyczących nabycia akcji i praw poboru Karen Notebook S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 08/2008

2008/02/15

Działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Komputronik S.A. zwołuje na dzień 10 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej 37.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 07/2008

2008/02/15

Z uwagi na dynamiczny rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, jak również plany podniesienia jej efektywności, Zarząd Komputronik S.A. podjął decyzję o realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji komputerów, magazynu wysokiego składowania oraz powierzchni biurowej Spółki.   Czytaj więcej »