Raport bieżący nr 27/2007

2007/08/31

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że Spółka przejęła kontrolę nad portalem technologicznym benchmark.pl. Wspominana domena internetowa adresowana jest do klientów branży IT.
Przejęcie kontroli nastąpiło poprzez spółkę zależną Benchmark Sp. z o.o., w której to Komputronik S.A. posiada 80% udziałów.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 26/2007

2007/08/31

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A. zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - o zakupie akcji Komputronik S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Komputronik S.A. - Pan Krzysztof Buczkowski nabył na rynku regulowanym:
- w dniu 22 sierpnia b.r. 740 akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 41,56 zł. za każdą akcję.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 25/2007

2007/08/31

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Firmy zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - o zakupie praw do akcji Komputronik S.A. przez bliską osobę.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 23/2007

2007/08/25

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Firmy zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - o zakupie praw do akcji Komputronik S.A. przez bliską osobę.   Czytaj więcej »