Raport bieżący nr 32/2007

2007/12/19

Działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Komputronik S.A. zwołuje na dzień 22 stycznia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej 37.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 31/2007

2007/11/21

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2007 z dnia 22 sierpnia b.r., Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z właścicielami KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 30/2007

2007/10/08

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od osoby zajmującej stanowisko kierownicze w Spółce o sprzedaży akcji Komputronik S.A.
Wspomniana osoba zbyła w dniu 28 września b.r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych 1.195 akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 48,18 zł. za każdą akcję.
Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 28/2007

2007/10/02

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07 września 2007 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 30 września 2007 r. Pana Sebastiana Gazdy – Wiceprezesa Zarządu Komputronik S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 29/2007

2007/10/02

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 10 września 2007 r. umowy z Toshiba Tec Poland S.A. w zakresie autoryzowanej dystrybucji projektorów multimedialnych do kina domowego oraz do zastosowań w biznesie. Umowa została podpisana na czas nieokreślony.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 27/2007

2007/08/31

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że Spółka przejęła kontrolę nad portalem technologicznym benchmark.pl. Wspominana domena internetowa adresowana jest do klientów branży IT.
Przejęcie kontroli nastąpiło poprzez spółkę zależną Benchmark Sp. z o.o., w której to Komputronik S.A. posiada 80% udziałów.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 26/2007

2007/08/31

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A. zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - o zakupie akcji Komputronik S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Komputronik S.A. - Pan Krzysztof Buczkowski nabył na rynku regulowanym:
- w dniu 22 sierpnia b.r. 740 akcji Komputronik S.A. po średniej cenie 41,56 zł. za każdą akcję.   Czytaj więcej »