Raport bieżący nr 17/2018

2018/07/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 26 lipca 2018 roku umowy przyrzeczonej, w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 25 czerwca 2018 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 16/2018/K

2018/07/19

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent, Spółka) informuje, że w opublikowanym raporcie bieżącym nr 16/2018 w wyniku błędu edytorskiego we fragmencie dotyczącym wstępnych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za rok obrotowy 2017/2018, gdzie w nawiasie przedstawiono dane za rok obrotowy 2016/2017, nie podano wyniku brutto.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 16/2018

2018/07/19

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, w którym Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) informował m.in. o konieczności ujęcia skutków Ugody zawartej w dniu 7 listopada 2017r. (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017), a także następujących po niej umów wykonawczych, w sprawozdaniu finansowym kończącym rok obrachunkowy 2017/2018 Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 18 lipca 2018 roku dokonano zakończenia prac związanych z ujęciem w księgach Emitenta, jak również w sprawozdaniach finansowych   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2018

2018/07/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 13/2018 termin publikacji rocznego jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 18 lipca 2018 r. na dzień 30 lipca 2018 r. Zmiana terminu podyktowana jest koniecznością ujęcia skutków umów wykonawczych do Ugody zawartej w dniu 7 listopada 2017r. (o której   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 14/2018

2018/06/28

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 28 czerwca 2018 roku ugody sądowej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, stanowiącej jeden z warunków zawieszających do Ugody.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 13/2018

2018/06/26

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2018 termin publikacji rocznego jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 29 czerwca 2018 r. na dzień 18 lipca 2018 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 12/2018

2018/06/26

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 25 czerwca 2018 roku aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017), którego opis głównych założeń znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.   Czytaj więcej »