2017 – raport roczny skonsolidowany

2018/08/01

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018 Informacja Zarządu Komputronik S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej Informacja nt. oceny Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotyczącej sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik 2017 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. z dnia 30 lipca 2018 r.   Czytaj więcej »