2016/Q1 – raport kwartalny

2016/08/16

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku   Czytaj więcej »

Raport bieżący 03/2016

2016/07/29

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") informuje, że w dniu 27 lipca 2016 roku otrzymał informację od Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, spółki zależnej Emitenta, o podpisaniu umowy w dniu 26 lipca 2016 r., której stronami są Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).   Czytaj więcej »

2015 – raport roczny skonsolidowany

2016/06/22

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Consolidated financial statements with auditor’s opinion and audit report Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.03.2016   Czytaj więcej »

2015 – raport roczny jednostkowy

2016/06/22

Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Financial Statements with auditor’s opinion and audit report Komputronik SA Financial Statement as at 31.03.2016   Czytaj więcej »

Raport bieżący 02/2016

2016/03/03

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje, że w dniu 2 marca 2016 roku otrzymał informację od Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, spółki zależnej Emitenta, o otrzymaniu zwrotnie podpisanej ramowej umowy o współpracy z dnia 23 lutego 2012 roku (dalej „Umowa”), której stronami są Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

2015/Q3 – raport kwartalny

2016/02/16

Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. – Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku   Czytaj więcej »

Raport bieżący 01/2016

2016/02/01

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017:   Czytaj więcej »