Raport bieżący 65/2014

2014/12/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 15 grudnia 2014 roku przez Komputronik Biznes sp. z o.o., podmiot w 100% zależny od Emitenta, aneksu do Umowy Konsorcjum, elementu Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy B3 System SA i Ken Technologie Informatyczne sp. z o.o. (obecnie po zmianie nazwy Komputronik Biznes sp. z o.o.) działających w konsorcjum a PKO Bank Polski   Czytaj więcej »

Raport bieżący 64/2014

2014/12/09

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika Emitenta o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonych uchwał Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) podjętych w dniu 13 listopada 2014 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 62/2014

2014/12/03

Termin i miejsce Zgromadzenia Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne   Czytaj więcej »

Raport bieżący 63/2014

2014/12/03

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 2 grudnia 2014 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy - opatrzonych datą 26 listopada 2014 roku - umów między Komputronik Biznes Sp. z o.o. (podmiotem, w którym Emitent posiada 100% udziałów) a mBank S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 59/2014

2014/12/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej Contanisimo Limited (Contanisimo) w związku z wszczęciem egzekucji przez Clean & Carbon Energy SA (CCE) na podstawie wyroku SA KIG w Warszawie z dnia 15 września 2014 r. o zapłatę 6,5 mln zł wraz z kosztami ubocznymi.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 60/2014

2014/12/01

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Contanismo Limited, spółka zależna Emitenta, otrzymała prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym to Sąd potwierdził uprawnienia Zarządcy Przymusowego nad Clean and Carbon Energy SA w Warszawie (dalej „CCE”) w sferze korporacyjnej, w tym do zwołania i otwierania Walnych Zgromadzeń Spółki, nad którą ustanowiono zarząd przymusowy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 61/2014

2014/12/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 01 grudnia 2014 drugostronnie podpisanego egzemplarza (opatrzonego datą 20 listopada 2014 roku) aneksu do umowy faktoringowej zawartej z Bankiem Millennium S.A.   Czytaj więcej »