2007/Q4 – Raport kwartalny

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za IV kwartał 2007 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za IV kwartał 2007 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za IV kwartał 2007 r. (rozmiar: 336,688 bajtów)   Czytaj więcej »

2007 – Raport roczny skonsolidowany

2012/03/27

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007 r. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w 2007 r.   Czytaj więcej »

2007 – Raport roczny jednostkowy

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 r. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2007 r. Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. w 2007 r. Raport dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.   Czytaj więcej »

2008/Q4 – Raport kwartalny

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za IV kwartał 2008 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za IV kwartał 2008 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za IV kwartał 2008 r.   Czytaj więcej »

2008/Q3 – Raport kwartalny

2012/03/27

Sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za III kwartał 2008 r. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za III kwartał 2008 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za III kwartał 2008 r.   Czytaj więcej »