Raport bieżący nr 57/2013

2013/12/16

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta uchwalonej przez ZWZA w dniu 11 września 2013 r. w zakresie § 7 i § 15 statutu, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 35/2013.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 55/2013

2013/12/09

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości stanowisko w przedmiocie uchylenia wyroku tzw. sądu Eurolegis wydanego przeciwko spółce zależnej Contanisimo Ltd..   Czytaj więcej »

2013/H1 – Raport półroczny

2013/11/28

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowe Komputronik Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 53/2013

2013/11/26

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Clean & Carbon Energy SA (Dłużnikowi).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 52/2013

2013/11/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji - wyznaczonej wstępnie w raporcie bieżącym nr 02/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku - półrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze zakończone w dniu 30 września 2013 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 51/2013

2013/11/18

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu drugostronnie podpisanego przez BRE Bank S.A., aneksu datowanego na 12 listopada 2013 roku do umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań ("Umowa").   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 50/2013

2013/11/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »