Raport bieżący nr 53/2014

2014/10/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15 października 2014 drugostronnie podpisanej, opatrzonej data 9 października 2014 umowy o multilinię zawartą pomiędzy Emitentem, Tradus Sp. z o.o. - podmiotem, w którym Emitent posiada pośrednio 100% udziałów, a Bankiem Zachodnim WBK S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 52/2014

2014/10/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o realizacji programu skupu akcji własnych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 46/2014.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 51/2014

2014/10/13

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o realizacji programu skupu akcji własnych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 46/2014.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 50/2014

2014/10/07

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o realizacji programu skupu akcji własnych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 46/2014.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 49/2014

2014/10/03

W dniu 3 października 2014 r. pełnomocnik spółki Contanisimo Limited przekazał Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawach SA 146/12 i SA 254/12/W (powództwo wzajemne w ramach tej samej sprawy).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 48/2014

2014/10/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września otrzymał aneks do umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A opatrzony datą 19 września 2014 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 47/2014

2014/09/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o podjęciu w dniu 29-09-2014 r. przez Zarząd uchwały określającej zasady skupu akcji własnych stanowiącej wykonanie uchwał nr 15 i 16 z dnia 14 sierpnia 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. Program skupu akcji własnych został podzielony na etapy, a zasady obowiązujące w Etapie I zawiera załącznik do niniejszego raportu.   Czytaj więcej »