Raport bieżący nr 20/2013

2013/08/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 19/2013

2013/08/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 31.07.2013 roku podpisano aneksy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie do umów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2010. Przedmiotem aneksów jest wydłużenie terminu obowiązywania umów do dnia 30 sierpnia 2013 roku. Wydłużenie terminu ma charakter techniczny, związany z procesem weryfikacji i negocjacji warunków przedłużenia umów. Zarówno BGŻ SA   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 18/2013

2013/07/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent"), zawiadamia, że otrzymał informację od pełnomocnika spółki zależnej - Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryskiej ("Contanisimo") o udzieleniu jej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu ("Sąd") zabezpieczenia roszczenia wobec Texass Ranch Company Wizja P.S. sp. z o.o. SKA ("Texass") w sprawie o zapłatę kwoty 48.688.406zł.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 17/2013

2013/07/23

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat zawartej dziś umowy z Domem Maklerskim BZWBK SA z siedzibą w Poznaniu ("Animator") o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("Giełda").   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 16/2013

2013/07/12

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat wydanego i ogłoszonego w dniu dzisiejszym korzystnego w całości dla Emitenta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa Emitenta o unieważnienie szeregu uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy SA w maju 2011 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2013

2013/07/08

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

2012 – Raport roczny skonsolidowany

2013/06/20

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik wraz z opinią biegłego rewidenta Consolidated financial statements with auditor’s opinion   Czytaj więcej »