Raport bieżący nr 45/2013

2013/10/08

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 44/2013

2013/09/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację i stanowisko w przedmiocie wniesienia pozwu przez Clean & Carbon Energy SA ("CCE") przeciwko Emitentowi o zapłatę kwoty 28,5 mln zł do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej ("KIG SA").   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 43/2013

2013/09/27

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 26 września 2013 roku otrzymał od osoby pełniącej funkcję w statutowym organie Emitenta – osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - zawiadomienie sporządzone w dniu 26 września 2013 r. w Poznaniu o dokonaniu przez WB Investments Limited, osobę prawną blisko związaną z osobą obowiązaną, transakcji zbycia w dniu 26   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 42/2013

2013/09/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 25.09.2013 roku BZWBK Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka z Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. - podpisała umowę factoringową, której stroną jest Emitent.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 41/2013

2013/09/25

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 40/2013

2013/09/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 20.09.2013 roku otrzymano podpisany z Bankiem Millennium S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych) oraz aneks do Umowy faktoringu odwrotnego na kwotę 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 39/2013

2013/09/18

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Komputronik SA, które odbyło się w dniu 11 września 2013 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »