Raport bieżący nr 46/2014

2014/09/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o zaprzestaniu publikowania comiesięcznych informacji o wynikach sprzedażowych Emitenta jak i całej grupy kapitałowej.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 45/2014

2014/09/18

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2014 roku Emitent podpisał aneksy do następujących umów z Bankiem Millennium S.A.:   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 44/2014

2014/09/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że Emitent został zawiadomiony pismem z dnia 9 września 2014 r. przez Prezesa Zarządu Emitenta Wojciecha Buczkowskiego o nabyciu przez osobę blisko z nim związaną (w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) akcji Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 42/2014

2014/09/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 1 września 2014 opatrzonych datą 28 sierpnia 2014 roku egzemplarzy aneksów do umów zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A.:   Czytaj więcej »

Raport bieżący 43/2014

2014/09/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 01 września 2014 opatrzonego datą 28 sierpnia 2014 roku aneksu do umowy zawartej pomiędzy Activa S.A. podmiotem zależnym, w którym Emitent posiada 100% udziałów, a Bankiem Zachodnim WBK S.A., przedmiotem której jest udzielenie Activa S.A. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 41/2014

2014/08/27

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 26 sierpnia 2014 drugostronnie podpisanego egzemplarza zawartej z datą 18 sierpnia 2014 roku umowy między Komputronik Biznes Sp. z o.o. podmiotem, w którym Emitent posiada 100% udziałów, a Bankiem Millennium S.A., przedmiotem której jest udzielenie limitu na factoring standardowy niepełny w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący 40/2014

2014/08/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację stanowiącą aktualizację raportu bieżącego nr 36/2014.   Czytaj więcej »