Raport bieżący nr 17/2013

2013/07/23

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat zawartej dziś umowy z Domem Maklerskim BZWBK SA z siedzibą w Poznaniu ("Animator") o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("Giełda").   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 16/2013

2013/07/12

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat wydanego i ogłoszonego w dniu dzisiejszym korzystnego w całości dla Emitenta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa Emitenta o unieważnienie szeregu uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy SA w maju 2011 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2013

2013/07/08

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

2012 – Raport roczny skonsolidowany

2013/06/20

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik wraz z opinią biegłego rewidenta Consolidated financial statements with auditor’s opinion   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 14/2013

2013/06/19

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 13/2013

2013/06/04

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości stanowisko w przedmiocie uchylenia wyroku tzw. sądu Eurolegis.   Czytaj więcej »