Raport bieżący nr 12/2013

2013/05/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 11/2013

2013/05/09

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że powziął informację od pełnomocnika o rejestracji w dniu 17 kwietnia 2013 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prawidłowej wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset). Zatem aktualna wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynosi 51.325,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 10/2013

2013/04/09

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 09/2013

2013/04/08

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2013 r. powziął informację o rejestracji w dniu 22 marca 2013 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 08/2013

2013/03/07

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 07/2013

2013/03/05

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »