Raport bieżący nr 08/2013

2013/03/07

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 07/2013

2013/03/05

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 06/2013

2013/02/14

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości korektę prognoz wyników jednostkowych oraz skonsolidowanych - opublikowanych w raporcie 30/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku. Na podstawie oceny wyników finansowych zrealizowanych po trzech kwartach bieżącego roku obrachunkowego, Zarząd Komputronik SA podjął decyzję o korekcie prognoz na rok obrachunkowy 2012, trwający od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 04/2013

2013/02/10

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w Poznaniu w dniu 8 lutego 2013 roku, został zawiadomiony przez Prezesa Zarządu Emitenta Wojciecha Buczkowskiego – osobę zobowiązana w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - o zbyciu w dniu 8 lutego 2013 r. znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt. Pakiet ten stanowił 9,9996 % wszystkich akcji Emitenta i dawał 957.200 głosów   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 05/2013

2013/02/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 8 lutego 2013 roku, Emitent został zawiadomiony przez Wojciecha Buczkowskiego i WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru o nabyciu przez WB Investments Limited znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt., co stanowi 9,996 % wszystkich akcji Emitenta i daje 957.200 głosów (9,996% ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.   Czytaj więcej »