Raport bieżący nr 53/2013

2013/11/26

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Clean & Carbon Energy SA (Dłużnikowi).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 52/2013

2013/11/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji - wyznaczonej wstępnie w raporcie bieżącym nr 02/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku - półrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze zakończone w dniu 30 września 2013 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 51/2013

2013/11/18

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu drugostronnie podpisanego przez BRE Bank S.A., aneksu datowanego na 12 listopada 2013 roku do umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań ("Umowa").   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 50/2013

2013/11/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 49/2013

2013/11/08

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację o postanowieniu Sądu Okręgowego w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia apelacji na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 maja 2013 r. uchylający wyrok tzw. sądu Eurolegis.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 48/2013

2013/10/30

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat wstępnych, niezaudytowanych jednostkowych wyników finansowych Emitenta po pierwszym półroczu roku obrachunkowego 2013/2014 (od 01.04.2013 do 30.09.2013).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 47/2013 (KOREKTA)

2013/10/25

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 23 października 2013 roku raportu bieżącego nr 47/2013 dotyczącym transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych oraz zmiany stanu posiadania akcji Emitenta wystąpiła oczywista omyłka pisarska i konieczność uzupełnienia raportu.   Czytaj więcej »