Raport bieżący nr 02/2013

2013/01/31

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014:   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 01/2013

2013/01/07

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 53/2012

2012/12/19

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje otrzymaną wczoraj od pełnomocnika na temat zakończenia postępowania karnego w związku ze sprawą o znieważenia dobrego imienia Komputronik SA poprzez opublikowanie przez Clean & Carbon Energy SA  raportu bieżącego nr 33/2011  zawierającego w swej treści  nieprawdziwe informacje i zarzuty.   Raport bieżący Clean & Carbon Energy SA nr 33/2011 zawierał informację, że Komputronik   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 54/2012

2013/01/02

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent"), przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 52/2012

2012/12/04

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, w listopadzie 2012 roku (drugi miesiąc trzeciego kwartału roku obrachunkowego 2012-2013, kończącego się 31 marca 2013 roku) Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym przychody w wysokości 128,2 mln zł wobec 94,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego,   Czytaj więcej »

Raport bieżący 51/2012

2012/11/22

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji - wyznaczonej wstępnie w raporcie bieżącym nr 06/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku - półrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze zakończone w dniu 30 września 2012 r.   Czytaj więcej »

2012/H1 Raport półroczny

2012/11/29

Sprawozdanie skonsolidowane z działalności Grupy Komputronik I pół 2012 Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 30.09.2012 Skonsolidowane Śródroczne_skrócone_SSF_KT 30 09 2012 raport audyt SSF 30.09.2012 raport audyt SF 30.09.2012   Czytaj więcej »