Raport bieżący nr 49/2012

2012/11/07

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 48/2012

2012/10/17

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, informuje że w dniu 16 października 2012 roku doręczono pełnomocnikowi Emitenta postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 1 października 2012 roku (sygn. akt I Acz 1369/12), w którym Sąd oddalił zażalenie Clean & Carbon Energy SA na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25-06-2012 r. (sygn. akt IX GCo 147/11).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 47/2012

2012/10/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości stanowisko w przedmiocie braku podstaw wykonalności wyroku tzw. sądu Eurolegis.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 46/2012

2012/10/11

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości stanowisko w przedmiocie postępowania o uchylenie wyroku tzw. sądu Eurolegis. W związku z szeregiem sprzecznych informacji docierających do Emitenta dotyczących stanu sporu ze spółką Clean & Carbon Energy S.A. co do wyroku tzw. sądu Eurolegis z dnia 21 czerwca 2012 roku (tzw. sprawa CSA 1/09/2011) zarząd Emitenta informuje, iż w przypisanym terminie spółka Komputronik S.A. złożyła skargę   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 45/2012

2012/10/11

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 października 2012 roku zostały podpisane aneksy do umów zawartych z Bankiem Millennium S.A., dotyczące Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz Umowy faktoringu odwrotnego wymagalnościowego. Przedmiotem aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym datowanego na 27 września 2012 roku jest limit w wysokości 20.000.000 PLN (słownie dwadzieścia milionów złotych) udzielony do dnia 19 września 2013 roku. Aneks do Umowy faktoringu odwrotnego wymagalnościowego został zawarty na   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 44/2012

2012/10/09

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 40/2012

2012/09/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 11 września 2012 roku raportu bieżącego nr 35/2012 dotyczącym zbycia akcji przez osobę zarządzającą nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Poniżej Zarząd Emitenta podaje do wiadomości korektę treści raportu.   Czytaj więcej »