Raport bieżący nr 43/2012

2012/09/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 11 września 2012 roku raportu bieżącego nr 38/2012 dotyczącym nabycia znacznego pakietu akcji wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Poniżej Zarząd Emitenta podaje do wiadomości korektę treści raportu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 39/2012

2012/09/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat wstępnych danych dotyczących osiągniętych przychodów z działalności Emitenta w sierpniu 2012 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 35/2012

2012/09/12

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2012 roku, wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od Wojciecha Buczkowskiego o zbyciu w dniu 11 września 2012 r. znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt., co stanowiło 9,9996 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 957.200 głosów (9,9996% ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 36/2012

2012/09/12

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2012 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt. Nabycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 11 września 2012 r. umowy darowizny realizowanej poza rynkiem regulowanym. Darującym jest Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Emitenta. Jednocześnie WB Investments Limited   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 37/2012

2012/09/12

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2012 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od małżeństwa Ewy i Krzysztofa Buczkowskich o zbyciu znaczącego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt., co stanowiło 9,9996 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 957.200 głosów (9,9996% ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta. Zbycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 11 września 2012 r. umowy   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 38/2012

2012/09/12

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2012 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 957.200 szt., co stanowiło 9,9996 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 957.200 głosów (9,9996% ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 11 września 2012   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 34/2012

2012/09/02

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia 2012 roku został podpisany z Kredyt Bank S.A. aneks do Umowy o Dyskonto Wierzytelności, którego przedmiotem jest limit w wysokości 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), aneks do Umowy o kredyt obrotowy na kwotę 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych), aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) oraz aneks do Umowy o udzielenie linii   Czytaj więcej »