Raport bieżący nr 08/2010

2010/03/03

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż od dnia 1 marca 2010 r. Pani Bogna Pilarczyk nie pełni funkcji Członka Rady Nadzorczej Komputronik S.A. Nie podano przyczyn rezygnacji.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 07/2010

2010/02/27

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości komunikat, że Spółka w dniu 25-02-2010r. dokonała sprzedaży akcji Techmex S.A. przejętych jako zabezpieczenie należności od Techmex SA (komunikat bieżący 02/2010 z dnia 1-02-2010).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 06/2010

2010/02/24

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości komunikat, że powziął informację o zawarciu w dniu 19-02-2010 aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Komputronik S.A. i Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 05/2010

2010/02/11

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 lutego 2010 roku, zostało powołanych trzech członków Rady Nadzorczej.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 02/2010

2010/02/03

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 lutego 2010 r. otrzymał informację od swojego pełnomocnika, że w wyniku realizacji poręczenia udzielonego przez p. Jacka Studenckiego, prezesa zarządu Techmex S.A., spółka Komputronik S.A. przejęła na swój rachunek 530.000 akcji Techmex S.A. Przed transakcją przejęcia Komputronik S.A. posiadał 1 akcję Techmex S.A.   Czytaj więcej »