Raport bieżący nr 23/2008

2008/04/18

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent") informuje, że w związku z nabyciem 52,4% akcji Karen Notebook S.A. na warunkach opisanych w raportach bieżących Emitenta: nr 10/2008, 11/2008 i nr 15/2008 oraz po dokonaniu oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych przedstawionych w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 czerwca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Komputronik na lata: 2008-2009:   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 22/2008

2008/04/09

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w miesiącu marcu b.r. przychody ze sprzedaży Spółki przekroczyły kwotę 50.000.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), co stanowi 46,5% wzrost w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 21/2008

2008/04/03

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2008 z dnia 12 marca b.r., Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 20/2008

2008/03/31

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2008 z dnia 12 marca b.r., Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Komputronik S.A. kontroli nad Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 19/2008

2008/03/21

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana z datą 18 marca 2008 r. umowa pomiędzy Komputronik S.A. i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. operatorem sieci ERA.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 18/2008

2008/03/13

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2008 r. w wykonaniu umowy zawartej w dniu 25 lutego 2008 r. pomiędzy Techmex S.A. i Komputronik S.A. oraz spółką zależną od Komputronik S.A. - Contanisimo Limited a także spółką zależną od Techmex S.A. - Maktu Holdings Limited ("Umowa") zmienionej aneksem w dniu 7 marca 2008 r. ("Aneks"), zostały dokonane niżej opisane czynności przewidziane Umową oraz Aneksem.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 15/2008

2008/03/11

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 7 marca 2008 r. Komputronik S.A.:

  • a). zawarł aneks („Aneks”) do umowy zawartej z Techmex S.A. oraz spółkami zależnymi od Komputronik S.A. – Maktu Holdings Limited oraz Contanisimo Limited z dnia 25 lutego 2008 r. („Umowa”) oraz
  • b). wykonał niżej opisane czynności, przewidziane Umową oraz Aneksem. O zawarciu Umowy Komputronik S.A. informował w drodze raportu bieżącego nr 11/2008.
  Czytaj więcej »