Raport bieżący nr 34/2009

2009/07/02

Zarząd Komputronik SA informuje, że w dniu 1 lipca 2009 r. zawarł z Karen SA aneks do umowy pożyczki z dnia 18 lipca 2008 r., o której informował w raporcie bieżącym nr 49/2008 oraz 1/2009. Termin spłaty pożyczki został przedłużony do 31 grudnia 2009, oprocentowanie pożyczki wynosi 1M WIBOR + 1,5%.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 30/2009

2009/06/05

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2009 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 29/2009

2009/06/05

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, informuje, że w dniu 4 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia audytu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za I półrocze 2009r. i kończących rok obrachunkowy na dzień 31.03.2010r. audytora, Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy pl. Wiosny Ludów 2. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. (wcześniej pod nazwą HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.) dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 27/2009

2009/06/03

Zarząd Komputronik S.A. przesyła do publicznej wiadomości informacje, że przychody Spółki w maju 2009 przekroczyły 57,6 mln PLN i były wyższe o ponad 40% w porównaniu do przychodów w maju 2008. Na tak obiektywnie bardzo dobre wyniki wpłynęły: lepsze od przewidywań wyniki sprzedaży w sieci detalicznej, stosunkowo dobra sprzedaż w kanale internetowym, zaskakująco dobra sprzedaż w obszarze B2B oraz nieustannie rozwijanym kanale franczyzowym i partnerskim.   Czytaj więcej »