Raport bieżący nr 01/2008

2008/01/03

W związku z §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Komputronik S.A. informuje, że zasada określona w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" ust. 7 - nie jest stosowana w Spółce. Tym samym zasada opisana w części II "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych" ust. 1 pkt 6 będzie stosowana w ograniczonym zakresie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 35/2007

2008/01/02

Zarząd Komputronik S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33 z dnia 27 grudnia 2007 r., podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 grudnia b.r. podpisał umowy z Panem Dariuszem Szumiało w przedmiocie zakupu przez Spółkę udziałów KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 34/2007

2008/01/02

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu o zakupie akcji Komputronik S.A. Wspomniana osoba nabyła w dniu 20.12.2007 r. oraz 21.12.2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych łącznie 7.473 akcje Komputronik S.A. po średniej cenie 38,20 zł. za każdą akcję.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 33/2007

2008/01/02

Zarząd Komputronik S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24 z dnia 22 sierpnia 2007 r. oraz raportu bieżącego nr 31 z dnia 20 listopada 2007 r., podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o podpisaniu w dniu 28 grudnia 2007 r. umów w przedmiocie zakupu udziałów KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. Wartość wspomnianej transakcji będzie wynosiła 15.340 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 32/2007

2007/12/19

Działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Komputronik S.A. zwołuje na dzień 22 stycznia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej 37.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 31/2007

2007/11/21

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2007 z dnia 22 sierpnia b.r., Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z właścicielami KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.   Czytaj więcej »