Raport bieżący nr 31/2008

2008/05/08

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08 maja 2008 r. został otwarty 200-tny salon sprzedaży. Najnowszy sklep mieści się w Trójmieście w Centrum Handlowym "MATARNIA" w Gdańsku.
Rozbudowa sieci sprzedaży jest konsekwencją przyjętej strategii dla Komputronik S.A. Zgodnie z planami sieć handlowa Spółki do końca 2008 roku ma liczyć ponad 250 sklepów.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 30/2008

2008/05/07

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07 maja 2008 r. zostały zawarte transakcje nabycia przez Spółkę 1.811.000 akcji Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł. każda, co stanowi 13,57% kapitału zakładowego tej spółki i odpowiada 1.811.000 głosów, tj. 13,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Karen Notebook S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 29/2008

2008/05/06

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w miesiącu kwietniu b.r. Spółka osiągnęła jednostkowy przychód ze sprzedaży w wysokości 56.2 mln zł. (słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów dwustu tysięcy złotych), wobec 27.9 mln zł. (słownie: dwudziestu siedmiu milionów dziewięćset tysięcy złotych) w analogicznym okresie 2007 r. Oznacza to dynamikę przychodów r/r na poziomie 201,6% (101,6% wzrostu).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 28/2008

2008/05/06

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zajściu zdarzenia prawnego, innego niż czynność prawna, w wyniku którego ten podmiot stał się posiadaczem akcji dających ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 27/2008

2008/05/05

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. zakończyła się subskrypcja 744.999 akcji serii D Spółki, oparta na zasadach opisanych w Warunkach Subskrypcji, opublikowanych raportem bieżącym nr 24/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r.
W związku z faktem, że do dnia 30 kwietnia 2008 roku, na podstawie zawartych umów objęcia akcji, należycie objęto i opłacono 744.999 akcji serii D Komputronik S.A., oferta Spółki doszła do skutku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 26/2008

2008/04/29

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent") informuje, że w wyniku procesu budowy księgi popytu ustalono cenę emisyjną Akcji Serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje Nowej Emisji") w wysokości 33,00 zł. (słownie: trzydziestu trzech złotych). Zasady nabywania Akcji Nowej Emisji zostały podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 24/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r.   Czytaj więcej »