Raport bieżący 15/2020

2020/06/08

Informacja nt. zakończenia kontroli podatkowej

W nawiązaniu do informacji przekazanych w publikowanych raportach okresowych odnośnie kontroli prowadzonych w zakresie podatku od towarów i usług, Emitent podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2020 r., Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] otrzymał pismo od Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu (UCS). W piśmie organ skarbowy przestawił wynik kontroli celno–skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) za okres od stycznia do września 2017 r. wskazując, że w rezultacie przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej (Kontrola) nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości.

Kontrolą objęto: ewidencje sprzedaży za okres styczeń – wrzesień 2017 r., ewidencje zakupu za okres styczeń – wrzesień 2017 r., faktury sprzedaży za I kwartał 2017r. dotyczące sprzętu komputerowego wg. stawki 0%, faktury zakupu VAT za marzec 2017 r. w powiązaniu z rejestrem zakupu, faktury zakupu telefonów komórkowych za luty i marzec 2017r. według zasad odwrotnego obciążenia oraz ewidencje zakupu i sprzedaży w powiązaniu ze złożonymi deklaracjami VAT-7 oraz VAT-UE za poszczególne miesiące objęte Kontrolą.

UCS podał, że zweryfikowano prawidłowość: stosowania w sprzedaży swatki VAT 0% dla placówek oświatowych, prawidłowość stosowania odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i stosowania VAT 23% dla osób niebędących podatnikami VAT, prawidłowość zachowania wszystkich wymogów formalnoprawnych przy sprzedaży poza granice kraju (WDT i eksport), zgodność rejestrów i zawartości plików JPK_VAT Emitenta z rejestrami i plikami kluczowych klientów oraz dostawców.

Emitent informuje, iż w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w toku trwającej blisko 30 miesięcy kontroli, przedstawiciele fiskusa nie stwierdzili nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT w zakresie zagadnień objętych Kontrolą uznając prawidłowość wszystkich danych zamieszczonych w deklaracjach VAT-7 dotyczących okresu Kontroli.

Zakończenie kontroli ma, w ocenie Emitenta, istotne znaczenie dla wielu kontrahentów Spółki, którzy identyfikowali potencjalne ryzyka związane z ewentualnymi negatywnymi skutkami finansowymi, będącymi potencjalnym efektem niekorzystnego rozstrzygnięcia w ramach prowadzonej kontroli.
Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.