Raport bieżący 18/2021

2021/05/12

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). W załączeniu treść otrzymanego Powiadomienia.

Wraz z Powiadomieniem zawiadamiający przekazał informację, że zlecenia zakupu akcji opisane w Powiadomieniu zostały złożone w dniu 11 maja 2021 roku po opublikowaniu przez Spółkę raportu bieżącego 16/2021, zawierającego pierwszy szacunek wyników za rok obrotowy 2020/2021.