Raport bieżący 19/2020

2020/07/06

Ustanowienie Rady Wierzycieli

Zarząd Spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06 lipca 2020 r., otrzymał postanowienie Sędziego – komisarza w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Poznaniu (sygn. XI GRs 5/20), wydane na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2020 r. w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli.

Z treści postanowienia wynika, że Sąd ustanowił Radę Wierzycieli w toku postępowaniu sanacyjnego Emitenta w składzie 5 członków i 2 zastępców.

Zgodnie z treścią postanowienia w skład Rady Wierzycieli powołani zostali:

 • 1. Bank Millenium S.A. w Warszawie,
 • 2. Dell Sp. z o.o. w Warszawie,
 • 3. Incom Group S.A. we Wrocławiu,
 • 4. Santander Bank Polska S.A. w Warszawie,
 • 5. Skarb Państwa – Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu.

Nadto, Sąd powołał w skład Rady Wierzycieli w charakterze zastępców członków Rady Wierzycieli:

 • 1. Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • 2. Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06 lipca 2020 r., powziął również informację o postanowieniu Sędziego – komisarza w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Poznaniu (sygn. XI GRs 6/20), wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 czerwca 2020 r. w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli w Spółce Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Z treści postanowienia wynika, że Sąd ustanowił Radę Wierzycieli w toku postępowaniu sanacyjnego Komputronik Biznes Sp. z o.o. w Poznaniu w składzie 5 członków i 2 zastępców.

Zgodnie z treścią postanowienia skład Rady Wierzycieli powołani zostali:

 • 1. Also Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
 • 2. Bank Millenium S.A. w Warszawie,
 • 3. Dell Sp. z o.o. w Warszawie,
 • 4. mBank S.A. w Warszawie,
 • 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Nadto, Sąd powołał w skład Rady Wierzycieli w charakterze zastępców członków Rady Wierzycieli:

 • 1. Michała Radojewskiego,
 • 2. ARS Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.