Raport bieżący 24/2020

2020/09/30

Informacje nt. terminu złożenia spisów wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020, w którym poinformowano o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. [Komputronik Biznes] na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz raportu bieżącego nr 16/2020, w którym poinformowano o złożeniu projektów spisu wierzytelności Spółki oraz Komputronik Biznes, Zarząd Emitenta informuje, że do dnia 30 września 2020 r. nie nastąpiło złożenia wymaganych przez Ustawę Prawo Restrukturyzacyjne formalnych spisów wierzytelności w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes, wobec czego, z tym samym dniem podjęto decyzję o zmianie terminu na dokonanie ww. czynności.

Zarządca złoży formalne spisy wierzytelności w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes w terminie do końca października 2020 r. Decyzja wynika z oczekiwania na przedstawienie rozliczeń przez jednego z ubezpieczycieli, który jest w toku wypłat odszkodowań na rzecz innych wierzycieli Emitenta oraz Komputronik Biznes, co oznacza, iż w tym zakresie nastąpi zmniejszenie wierzytelności ubezpieczonych wierzycieli na rzecz ubezpieczyciela.

O kolejnych istotnych działaniach podejmowanych w ramach prowadzanych postępowań sanacyjnych Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.