Raport bieżący 26/2019

2019/10/01

Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania bankowego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 24 września 2019 r. i nr 29/2018 z dnia 28 września 2018 r., a także wcześniejszych raportów dotyczących współpracy z Santander Bank Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. oraz mBank S.A., Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o podpisaniu aneksów obowiązujących od 30.09.2019 r., dotyczących wydłużenia finansowania opartego o dotychczasowe produkty obu banków do dnia 31.10.2019 r.

Intencją Emitenta jest doprowadzenie do ujednolicenia dat zapadalności instrumentów finansowania w tym samym terminie i na warunkach zapewniających realizację zasady pari passu – między Emitentem i spółkami z Grupy Emitenta oraz podmiotami: Santander Bank Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o., mBank S.A. oraz Bankiem Millennium S.A.