Raport bieżący 27/2019

2019/10/02

Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania bankowego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 1 października 2019 r. oraz 9/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarząd Komputronik S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu aneksów z Bankiem Millennium S.A. (Bank) dotyczących wydłużenia finansowania opartego o dotychczasowe produkty Banku do dnia 31 października 2019 r.

Zawarcie aneksów pozwala na realizację intencji Emitenta odnośnie ujednolicenia dat zapadalności instrumentów finansowania w tym samym terminie i na warunkach zapewniających realizację zasady pari passu między Emitentem i spółkami z Grupy Emitenta oraz pozostałymi podmiotami finansującymi działalność operacyjną Grupy Emitenta: Santander Bank Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o., mBank S.A. oraz Bankiem. Zawarcie dzisiejszych aneksów jak i opublikowanych w raporcie bieżącym Emitenta nr 26/2019 nie zmienia poziomu finansowania ze strony instytucji finansowych obsługujących Grupę Emitenta.