Raport bieżący 30/2019

2019/10/14

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. zwołanym na dzień 19 września 2019 r., którego obrady były kontynuowane w dniach 30 września 2019 r. oraz 7 października 2019 r.