Raport bieżący 31/2020

2020/11/16

Informacja i korekta informacji o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 28/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku oraz nr 30/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęły korekty zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Korekty”), a także nowe zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”).

W dwóch załącznikach do niniejszego raportu znajduje się treść otrzymanych Korekt zawierających szczegółowe opisy naniesionych zmian, jak również, w osobnym załączniku, Powiadomienie.

Dokonująca Powiadomienia i Korekt, spółka WB iTotal Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jednocześnie poinformowała Spółkę, że, zgodnie z treścią załączonych Korekt i Powiadomienia, łącznie w okresie od 29 października 2020 roku do dnia 9 listopada 2020 roku nabyła 100.000 sztuk akcji Spółki, tym samym, wraz z uprzednio posiadanymi akcjami, zwiększając swój procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do 28,84%.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.