Raport bieżący 33/2020

2020/11/18

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 18 listopada 2020 roku:

  • – EKB Sp. z o.o.: 2 557 036 głosów, tj. 50,56% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 26,11% ogólnej liczby głosów,
  • – WB iTotal Sp. z o.o.: 2 500 000 głosów, tj. 49,44% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 25,53% ogólnej liczby głosów.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.