Raport bieżący 33/2021

2021/11/08

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR oraz korekta informacji przekazanej w załączeniu do RB 32/2021

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). W załączeniu treść otrzymanych Powiadomień. Jednocześnie Spółka informuje, że wpłynęła do niej korekta powiadomienia dotyczącego nabycia akcji przez spółkę WB iTotal Sp. z o.o., przekazanego jako załącznik do raportu bieżącego nr 32/2021, przekazanego w dniu 4 listopada 2021 roku. Prawidłowa treść tego powiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.