Raport bieżący 35/2020

2020/12/14

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2020/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych, Emitent informuje o zmianie planowanej daty publikacji raportu kwartalnego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021. Półroczny skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021 zakończone w dniu 30 września 2020 roku – nowy termin publikacji to 17 grudnia 2020 roku (poprzedni 31 grudnia 2020 roku).

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.