Raport bieżący 35/2021

2021/12/10

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych, Emitent informuje o zmianie planowanej daty publikacji raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021. Półroczny skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022 zakończone w dniu 30 września 2021 roku – nowy termin publikacji to 22 grudnia 2021 roku (poprzedni 15 grudnia 2021 roku).

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.