Raport bieżący 38/2020

2020/12/28

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęły przekazane przez ten sam podmiot dwa zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienia”) oraz od tego samego podmiotu korekta do zawiadomienia przekazanego wraz z raportem bieżącym nr 37/2020 przekazanym w dniu 23 grudnia 2020 roku („Korekta”). W załączeniu treść otrzymanego Powiadomień oraz Korekty.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.