Raport bieżący 4/2022

2022/02/10

Propozycje układowe spółki Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Spółka, Emitent] informuje, że, zgodnie z przepisami art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, w dniu 10 lutego 2022 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, Komputronik Biznes Sp. z o.o. [Komputronik Biznes] ostatecznie przyjął treść propozycji układowych w ramach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziałem Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt XI GRs 6/20. Treść propozycji układowych przyjętych przez Komputronik Biznes stanowi załącznik do raportu.