Raport bieżący 5/2021

2021/02/04

Informacje nt. zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020, opublikowanego w dniu 10 marca 2020 roku, w którym poinformowano o otwarciu postępowań sanacyjnych wobec Komputronik S.A. („Spółka”, „Emitent”) oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, oraz raportu bieżącego nr 20/2020, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2020 roku, w którym Emitent poinformował o złożeniu jego planu restrukturyzacyjnego w sądzie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 lutego 2021 r. zostało mu doręczone postanowienie wyznaczonego w postępowaniu sanacyjnym sędziego-komisarza o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego Emitenta. Postanowienie zostało wydane 14 stycznia 2021 roku i jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.