Raport bieżący 6/2021

2021/02/09

Szacunki wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2020/2021

Emitent podaje do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021 (okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).

Emitent szacuje obecnie, że osiągnął jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku):

  • – Przychody ze sprzedaży : 456,9 mln zł wobec 454,8 mln zł
  • – Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 59,2 mln zł wobec 47,6 mln zł
  • – Zysk operacyjny: 9,2 mln zł wobec 1,8 mln zł
  • – Zysk brutto: 6,6 mln zł wobec 0,8 mln zł
  • – EBITDA: 13,2 mln zł wobec 6,7 mln zł
  • – EBITDA z korektą MSSF 16: – 11,3 mln zł wobec 4,2 mln zł

Emitent wykorzystał dobrą koniunkturę rynkową w ostatnim kwartale kalendarzowym roku 2020, co wpłynęło na zwiększenie przychodów i zysku operacyjnego. Emitent wskazuje, że nie ma pewności, że dobra koniunktura w branży, w której działa Emitent, utrzyma się przez dłuższy okres.

Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji, czyli bilans zmian w aktywach finansowych, a EBITDA z korektą MSSF16 to ten poziom zysku bez uwzględniania wpływu MSSF 16.

Dodatkowo Emitent informuje, że poziom zrealizowanych wyników finansowych w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku obrachunkowego z nawiązką realizuje założenia modelu finansowego umieszczonego w zatwierdzonym przez sędziego-komisarza planie restrukturyzacyjnym (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2021 opublikowanym w dniu 4 lutego 2021 roku).

Emitent ponadto przypomina, że zgodnie z informacją opublikowaną raportem bieżącym nr 18/2020, ostateczne wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, zostaną opublikowane w dniu 26 lutego 2021 roku.